Vietnam
Game status:

Cancl.

Kyrgyzstan

Vietnam

Kyrgyzstan


Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) (Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot))

Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) (Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot))